Hastane ve Temiz Odaların Tasarımı

Hastane ve Temiz Odaların Tasarımı

Hastaneler karmaşık yapılardır. Ameliyathane, yoğun bakım, doğum üniteleri, laboratuvarlar, ilaçların, doku ve organların saklandığı alanlar ve veri merkezleri bulunur. Bu kadar karmaşık bir yapı olan hastanelerin ihtiyaçları bulunmaktadır.

 

Hastanede Bulunması Gereken Yapılar 

· Kritik alanlarda sıcaklık, nem, basınç değerleri

· Taze hava oranları ve iç hava kalitesinin artırılması
· Ameliyathane ihtiyaçları güvenliği

· Enfeksiyon riskinin azaltılması

· Enerji verimliliği

· Hasta ve personel konfor ve verimliliği
· Bina içi  gürültünün azaltılması

· Hastalar için hemşire çağrı sistemleri
· Güç kalitesi
· Yönetmeliklere  tabi yaptırımlar
· Kritik alarm yönetimi
· 7/24 izleme
· Aydınlatma kontrolü ve uygun aydınlatmanın sağlanması
· Bebek kaçırılmalarının engellenmesi ve Hastane Güvenliği İhtiyaçları
· Hasta, personel, ziyaretçi güvenliği
· Psikiyatri hastalarının  korunması
· Eczane güvenliği
· Asansör ve otopark yönetimi ve güvenliği
· Hasta ve tıbbi  cihazların  izlenebilirliğinin artırılması

 

Bu kadar farklı ve kritik ihtiyaçları karşılamak için bu ihtiyaçları tek tek karşılayan sistemlerin bütünleşmiş bir şekilde çalışması gereklidir. Entegre olarak tasarlanmayan sistemlerde problemler meydana gelecektir. Bunların başında yüksek yatırım ve işletme maliyetleri gelmektedir. Bunun dışında enerji verimliliğini sağlamada zorluklar, arızaların zor bir şekilde bulunup giderilmesi, çok sayıda öğrenilmesi gereken sistem gibi maddeleri sayabiliriz.

Hastaneler ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar, hasta bekleme alanları, eczanelerin bulunduğu karmaşık yapılardır. Bu yapıları yönetebilmek için çok çeşitli disiplinlerde alt sistem kullanılmaktadır. Bu alt sistemlerin bütünleşmiş çalışması ile hastalara çok daha büyük bir konfor sunulabilir ve operasyonel maliyetler %30’lara kadar azaltılabilmektedir.

 

X